Sla navigatie over
logo oncoconnect

Verbindend in oncologische zorg

Onco Connect helpt zorgorganisaties bij de implementatie 
van passende oncologische ondersteunende zorg
in de lokale en regionale structuur.

Kwartier maken en starten met het leveren van de beste oncologische zorg voor uw cliënt en naasten?

Door onze ervaring in eerste- én tweedelijns oncologische zorg inspireren en motiveren we netwerkpartners tot het leveren van de beste oncologische zorg. Hierbij maken we gebruik van bestaande zorgpartners en de huidige financiering van de formele-, informele zorg en sociaal domein in de regio.

Onco Connect heeft ervaring met de organisatie van multidisciplinaire oncologische zorg van 2e- naar 1e lijnszorg en vice versa. Regelmatige thema- en intervisiebesprekingen leiden tot wederzijds begrip en optimale lijnloze zorg voor de oncologische cliënt.

Wilt u de zorg voor uw cliënt geconfronteerd met kanker ook beter passend en bereikbaar maken? De adviseurs van Onco Connect kennen de oncologische zorg van binnenuit door hun oncologieverpleegkundige- en management ervaring en hebben een groot netwerk in de formele en informele oncologische zorg. Dit gecombineerd met de passie voor het organiseren van de beste oncologische zorg voor uw cliënten en hun naasten is leidend in de samenwerking. Graag maken we kennis met uw zorgorganisatie en ontzorgen we u waar mogelijk.

Is de organisatie van passende oncologische nazorg ook een uitdaging voor u?
Onco Connect werkt samen met u aan een lokaal oncologisch zorgnetwerk.

Formele en of informele zorg op het juiste moment, op de juiste plek.